نمایش 1–8 از 9 نتیجه

نمایش 9 24 36

دستگاه اسکلتی و عضلانی – بدن انسان چگونه کار می‌کند

14,800 تومان

مجموعه کتاب های "بدن انسان چگونه کار می کند" ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی : "The Human Body, How It WORKS" شناخته شده اند. این سلسله کتاب ها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازد و با بیان نه چندان پیچیده اطلاعات اولیه و مقدماتی در باره ی هر یک از موضوعها یا دستگاهها را به طور کامل تشریح می کند.در این مجموعه،هر کتاب،موضوع خاصی را معرفی می کند و توسط دانشمند برجسته ای در آن قلمرو نوشته شده است.

بدن انسان

17,200 تومان

این کتاب به سه بخش تقسیم شده است : 1- مواد بدن انسان. 2- سازمان بدن و اندامهای او. 3- فرآورده های بدن انسان. بعضی از قسمتها را می توان به گونه ای کامل روی تصویر نشان داد، قسمتهای دیگر نیازمند شرح بیشتری است. در این کتاب بین شکلها و نوشته ها تعادلی برقرار است تا خواننده بتواند تصویری از سیماهای اساسی بدن انسان به دست آورد.در این کتاب از تصاویر رنگی متناسب استفاده شده است.این کتاب برای بار چهاردهم چاپ شده است و این خود گواهی بر مفید بودن محتوای این کتاب از نگاه خوانندگان دارد.

دستگاه تنفس – بدن انسان چگونه کار می‌کند

مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.در این کتاب از حقایق گوناگونی همچون آناتومی دستگاه تنفسی،انتشار مولکول های گاز،جلوگیری از روی هم خوابیدن ریه ها،بیماری های تنفسی و ...بحث شده است و در کنار این مطالب،از تصاویر رنگی متناسب نیز استفاده شده است.

تکامل انسان – بدن انسان چگونه کار می‌کند

11,600 تومان

مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.در این کتاب حقایق علمی در بخش های گوناگون آورده شده است.متناسب با موضوعات هر بخش،تصاویری نیز گنجانده شده است.

غدد درون ریز – بدن انسان چگونه کار می‌کند

13,200 تومان

مجموعه کتابهای (بدن انسان چگونه کار می کند ) ، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی (The Human Body,How It Works) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل یک تک آموز هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازند.بدن انسان ساختار فوق العاده پیچیده و شگفت انگیزی دارد.در این کتاب سعی می شود تا با گوشه ای از این پیچیدگی ها آشنا شویم.

دستگاه گردش خون – بدن انسان چگونه کار می‌کند

12,400 تومان

مجموعه کتابهای ( بدن انسان چگونه کار می کند )، ترجمه مجموعه ای است که با عنوان انگلیسی : (The Human Body, How It Works ) شناخته شده اند. این سلسله کتابها در هر جلد مثل ( تک آموز ) هستند که به یک موضوع زیست شناسی یا به یک دستگاه اندامی بدن می پردازد و با بیان علمی نه چندان پیچیده،اطلاعات اولیه و مقدماتی درباره ی هر یک از موضوع ها یا دستگاه ها را به طور کامل تشریح می کند.

تغذیه و گوارش (بدن انسان چگونه کار می‌کند؟)

16,000 تومان

این کتاب با عنوان تغذیه و گوارش در برگیرنده این فصول می باشد (تغذیه و درشت مغذی ها، ریز مغذی ها و متابولیسم، هضم، جذب  و دفع، جویدن وبلعیدن... )که هر شخص عامی با مطالعه این کتاب می تواند پس از کسب اطلاعاتی در مورد تغذیه و گوارش با بدن خود به شکل درستی برخورد کند.بدن انسان ساختار فوق العاده پیچیده و شگفت انگیزی دارد.ما نیز به عنوان صاحب این بدن،وظیفه داریم به شناخت آن بپردازیم.

زیست شناسی برای معلمان

در نگاه سطحی، آسان می توان فرق میان جانداران مختلف را از ظاهر آنها تشخیص داد، اما یافتن شباهت میان باکتری، درخت کاج و اسب آسان نیست. ولی کافی است اندکی دقیق تر به ساختمان بدن و کارهای آنها توجه کنید. در این صورت، می توانید به وجود شباهت هایی در میان آنها هم پی ببرند. یکی از زمینه های مهم دانش زیست شناسی نیز مطالعه در همین موارد است.